График – разписание за провеждане на учебните занятия от 06.02.2023г.

Уважаеми родители, поради повреда в отоплителната инсталация на ПГ „Димитър Маринов“, град Вълчедръм, се налага да преминем в двусменен режим на обучение от 06.02.2023г./понеделник/ до отстраняване на повредата.

Учебните часове ще започват в 07:30 часа. Дейностите в ГЦОУД ще миа, както до сега.

Автобусите ще пътуват по същите схеми.

Разписание за провеждане на учебните занятия

 

Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

В часовете по изобразително изкуство с  господин Кирил Богданов отбелязахме Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия, под мотото ,,На пътя животът е с предимство“.

 

 

 

Професия Полицай

Професия Полицай

Пешеходните пътеки
заедно със светофара
трябва да познава всеки –
и колата, който кара
и такъв що ходи пеш!
Интересен е часът по БДП за учениците от 1. клас, щом гост е младши полицейски инспектор Венелин Цветанов от Участък Вълчедръм.
СВЕТОВЕН ДЕН ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ЖЕРТВИТЕ ОТ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ

СВЕТОВЕН ДЕН ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ЖЕРТВИТЕ ОТ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ

На 20 ноември 2022 г. се отбелязва Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия.

По повод този ден – учениците от V клас се състезаваха в четири отбора, като показаха чрез различни игри, че са научили пътните знаци.

Учениците от  VII клас работиха на тема: „На пътя е опасно“. След като изгледаха материала,бяха разделени на три отбора, като всеки отбор трябваше да подреди правилата за движение на всички участници в движението.

Няма налично описание.Няма налично описание.Няма налично описание.Няма налично описание.Няма налично описание.

Професия Пожарникар

Професия Пожарникар

Пожарите винаги са били едно от най-тежките бедствия за хората.

Второкласниците се запознаха с професията пожарникар в час на класа, която беше представена от господин Огнян Найденов!

Няма налично описание.

Няма налично описание.

Няма налично описание.Няма налично описание.

Няма налично описание.