Вътрешноинституционално обучение на педагогическите специалисти

На 11.03.2021г., се проведе вътрешноинституционално обучение на педагогическите специалисти на тема: „Емоции и емоционална интелигентност“- лектор Йоана Михайлова. На обучението бяха представени иновативни методи за справянето с различните видове емоции в училищната среда.

 

ВАЖНО!!!

Уважаеми родители,

Във връзка със заповед РД-01-173/18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването и заповед РД09- 748/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. учениците от I до VII клас ще се обучават от разстояние в електронна среда (ОРЕС). В нашето училище се използва платформата Microsoft Teams. Учебните занятия ще се провеждат по утвърденото за втория учебен срок седмично разписание при следния график:

 

      I – IV клас                                                                                              

1 ч. 09:00 – 09:20

2 ч. 09:30 – 09:50

3 ч. 10:00 – 10:20

4 ч. 10:30 – 10:50

5 ч. 11:00 – 11:20

6 ч. 11:30 – 11:50

ЦДО I – IV клас 

1 ч. 13:00 – 13:20

2 ч. 13:30 – 13:50

3 ч. 14:00 – 14:20

4 ч. 14:30 – 14:50

5 ч. 15:00 – 15:20

6 ч. 15:30 – 15:50

V – VII клас

1 ч. 08:30 – 09:00

2 ч. 09:15 – 09:45

3 ч. 10:00 – 10:30

4 ч. 10:45 – 11:15

5 ч. 11:30 – 12:00

6 ч. 12:15 – 12:45

7 ч. 13:00 – 13:30

ЦДО V – VII клас

1 ч. 14:00 – 14:30

2 ч. 14:40 – 15:10

3 ч. 15:20 – 15:50

4 ч. 16:00 – 16:30

5 ч. 16:40 – 17:10

6 ч. 17:20 – 17:50

ПЕТИ ОБЩИНСКИ ПОЕТИЧЕН ОНЛАЙН РЕЦИТАЛ, ОРГАНИЗИРАН ОТ  II ОУ „ИВАН ВАЗОВ“, ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ,

С ПОДКРЕПАТА И СЪДЕЙСТВИЕТО НА  ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

„ Език свещен на моите деди“

Комисия в състав:

 1. Миглена Станимирова – зам. кмет на Община Вълчедръм
 2. Корнелия Миланова
 3. Надежда Чернева
Извърши следното класиране:

 

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА / ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ДГ/
 1. Кристиан Богомилов Кирилов – ДГ „Патиланци“ – стихотворение „Аз съм българче“, Иван Вазов – I място

 2. Борис Красимиров Романов – IV група – ДГ“Щастливо детство“, с. Долни Цибър – стихотворение „Молитва“, Иван Вазов – II място

 3. Елена Тихомирова Макавеева – ДГ „Слънчице“ – стихотворение „Едничка родина“ , Теодора Вълева – III място

 4. Паола Василева Рачкова – ДГ „Слънчице“ – стихотворение „Родино мила“ , Георги Веселинов – III място

 5. Гергана Методиева Иванова – ДГ „Слънчице“ – стихотворение „Родна България“, Теодора Вълева – поощрителна награда

 6. Магдалена Ефремова – ДГ „Светулка“, с. Мокреш – стихотворение „Молитва“, Иван Вазов – поощрителна награда

https://www.facebook.com/100016705362760/videos/881636445736526/

 

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА /I – IV клас/

 1. Ния Паскова – 2. клас II ОУ „Иван Вазов“, гр. Вълчедръм – стихотворение „Родна реч“, Иван Вазов – I място

 2. Рейчъл Боянова – 2. клас II ОУ „Иван Вазов“, гр. Вълчедръм – стихотворение „Българийо, родино мила“, Христо Костов – II място

 3. Пламена Първанова – 4. клас II ОУ „Иван Вазов“, гр. Вълчедръм – стихотворение „Българският език“, Иван Вазов – II мяст

 4. Антония Шишманова – 4. клас I ОУ „Васил Левски“, гр. Вълчедръм – стихотворение „Родна реч“, Иван Вазов – III място

 5. Ивайло Митков- 4. клас ОУ „Христо Ботев“, с. Златия – стихотворение „Де е България“, Иван Вазов – III място

  https://www.facebook.com/100016705362760/videos/881637032403134/

  ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА / V-VII клас/

  1. Теодора Захариева– 6. клас II ОУ „Иван Вазов“, гр. Вълчедръм – стихотворение „Кирил и Методий“, Стоян Михайловски – I място

  2. Антония Сашева- 5. клас I ОУ „Васил Левски“, гр. Вълчедръм – стихотворение „От всите крайще и земи“, Иван Вазов – I място

  3. Стефани Александрова – 6. клас ОУ „Христо Ботев“, с. Златия – стихотворение „България“, Матей Шопкин – II място

  4. Данчела Панова– 5. клас II ОУ „Иван Вазов“, гр. Вълчедръм – стихотворение „Трети март“, Атанас Стоянов – III място

  https://www.facebook.com/100016705362760/videos/881637695736401/

  ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА / VIII – XII клас/

   

  1. Мариела Василева – 12. клас – ПГ „Димитър Маринов“ – стихотворение „Българският език“, Иван Вазов – I място

  2. Мариета Кирилова – 8. клас – ПГ „Димитър Маринов“ – стихотворение „Родна реч“, Иван Вазов – II място

  https://www.facebook.com/100016705362760/videos/881638309069673/

   

  Благодарим на всички за участието! Бъдете здрави и се пазете!

Заявление за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда

Уважаеми родители и ученици,

 

Информираме ви за основанията за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС), регламентирани в чл. 115а ал.3 и ал.4 от ЗПУО и разписани подробно в раздел ІІІ- Обучение от разстояние в електронна среда от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование.

 

За целта сме подготвили  заявление и декларация:

 

 1. Заявление за преминаване в ОРЕС. ЗАЯВЛЕНИЕ
 2. Декларация от родител за осигуряване на ученика за обучение от разстояние в електронна среда. ДЕКЛАРАЦИЯ

ВАЖНО!

 1. Поради удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г. и допускането на изключения от забраната по отношение на присъствените учебни занятия, се възстановят същите за всички ученици от 5. до 7.  клас от II ОУ „Иван Вазов“, при спазване на следния график, считано от 02.2021г., както следва:

а) от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7. клас;

б) от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5. клас;

в) от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6. клас

 1. Занятията ще се провеждат в съответствие с приетите във II ОУ „Иван Вазов“, Насоки за работа през учебната 2020/2021 година в условията на covid-19, разработени и предложени от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването.

 

 1. Дейностите ще се провеждат при спазване на следните противоепидемични мерки: задължително носене на защитна маска за лице, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и недопускане до часовете на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обоняние, нарушение или загуба на вкуса и други). Ще се ограничат несъществените контакти в класните стаи, коридорите на училището и работните помещения.

 

 1. Останалите часове за учениците от 5. до 7. клас, които по график не са присъствени в училище, продължават да  протичат в ОРЕС с продължителност на учебните часове – 30 мин. за прогимназиален етап, съгласно утвърденото седмично разписание за учебната 2020/2021 г.

 

 

Уважаеми родители,

учениците от V, VI  и VII  от 09.11.2020 г./понеделник/ до 20.11.2020 г.вкл. ще се обучават от разстояние в електронна среда в платформата Microsoft teams.

Решението е съгласувано с РУО Монтана и МОН.

Седмичното разписание вижте от линка:

седмично разписание прогимназиален етап