Междуучилищна дейност по проект „Подкрепа за успех“

Междуучилищна дейност по проект „Подкрепа за успех“

Днес наши гости във II ОУ ,,Иван Вазов“ гр.Вълчедръм бяха ученици и учители от I ОУ ,,Васил Левски“ гр.Вълчедръм и СУ ,,Христо Ботев“ с. Долни Цибър за междуучилищна дейност по проект ,,Подкрепа за успех“. На събитието присъства г-жа Райна Веселинова-старши експерт по организация на средното образование в РУО гр.Монтана.
Учениците от начален и прогимназиален етап показаха знания в различни езикови и математически игри.
Може да бъде изображение с текст, който гласи 'европейски социале фонд HAWAO5L30RAME интелигентенрастеж проект BG05M2OP001-2.011-000 „подкрепа за успех" основната цел на проекта насочена към: намаляване и предотвратяванена преждевременнот напускане на училище иподобряване равния достъп до висококачествено основно средно образование до учене през целия живот проектът финансиран от оперативна програма "наука образование интелигентен растеж" 2014-2020 бенефициент: министерство на образованието науката обща стойност на проекта: 150 746 889.09 период на изпълнение на проекта: 28.02.2019 до 2022 г. www.eufunds.bg'
Може да бъде изображение с 10 души, дете, седнали хора и на закрито
Може да бъде изображение с 9 души, дете, седнали хора, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 8 души, дете, седнали хора и изправени хораМоже да бъде изображение с 12 души, седнали хора, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 5 души, седнали хора, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 9 души, седнали хора, маса и на закрито
Може да бъде изображение с 6 души, изправени хора и на закрито
„По стъпките на родолюбието“

„По стъпките на родолюбието“

Екскурзия „По стъпките на родолюбието“

На 14 и 15 май заредени с много положителни очаквания и добро настроение, посетихме градовете Сопот, Карлово, Калофер и Копривщица, където усетихме живия дух на възрожденците. В Калофер разгледахме къщата-музей „ Христо Ботев“, която представя автентичната обстановка, в която е живяло семейството на героя. В изложбената зала са аранжирани лични вещи, документи, публикации и други материали, свързани с живота и творчеството на Христо Ботев, както и на неговото семейство и съратници. Оттам отпътувахме за Карлово, за да разгледаме Национален музей „Васил Левски“. Музеят обхваща родната му къща, експозиционна зала, мемориален параклис „Всех святих болгарских“, Чардаклиевата къща и Онбашиевата къща. В мемориалния параклис се съхранява част от косата на Апостола, която той дава на майка си Гина Кунчева, със заръка да я пази. В град Сопот разгледахме къщата, в която се е родил класикът на българската литература и патрон на нашето училище Иван Вазов. През 1964 г. къщата музей „Иван Вазов“ е обявена за паметник на културата от национално значение. Учениците се потопиха  в атмосферата на възрожденската епоха и в нейния неповторим колорит. Бяха особено впечатлени от Девическото (Радиното) училище и Девическия манастир „Въведение Богородично“. В двора видяха запазената най-стара лоза в цяла Югоизточна Европа (а може би и в цяла Европа), която е на 350 години. В Копривщица се заредихме с патриотизъм и самочувствие. Из сокаците, по калдаръмените улички, между високите дувари сякаш все още се чува чаткането на неподкованите въстаннически коне…

Емоциите от тази екскурзия можем да съберем в едно изречение „Горди сме, че сме българи!“

 

 

 

НП“Иновации в действие“

НП“Иновации в действие“

От 24.03. 2022г. до 26.03.2022г.
във II ОУ ,,Иван Вазов“ се случи първата обменна визита по Национална програма ,,Иновации в действие“ с партньорските училища от с. Светлен, обл. Търговище – ОУ ,,Антон Страшимиров“ (неиновативно), от с. Селановци, обл. Враца – ОУ ,,Н. Й. Вапцаров“(иновативно) и от с. Садина, обл. Търговище –ОУ ,,Христо Ботев“ (неиновативно). За гостите бе подготвена интензивна, но разнообразна програма, предразполагаща към споделяне на опит и обмяна на идеи – урок за представяне на проектни дейности в III клас и урок в занимания по интереси в ЦДО II клас. Преподаватели и ученици от гостуващите ни училища присъстваха и на вълнуващ урок ,,Шарена блага трапеза“, представен от участниците в иновативния проект – учениците от IV клас. Последвалото състезание ,,Master Chef“ създаде истинско настроение. Денят завърши с музикална програма и кръшно хоро в двора на училището ни. Скоро екип на II ОУ ,,Иван Вазов“ ще върне визитата и ще се докосне до атмосферата и учебните практики в ОУ ,,Антон Страшимиров“ с. Селановци.
Прошка

Прошка

„Най-красивият подарък е прошката“ – Майка Тереза.
Учениците от прогимназиален етап представиха обичая Сирни Заговезни. Бяха прочетени най-вълнуващите съчинения, посветени на умението да простиш и да поискаш Прошка.