Квалификация

 1. Тема на обучението: Модул 3 „Компетентностен подход, универсални умения и глобално образование“
 2. Място на провеждане: Второ основно училище „Иван Вазов“
 3. Период на провеждане: от 21.05.2022 г. до 21.05.2022 г.
 4. Начален и краен час: от 10:00 часа до 16:20 часа
 5. Наименование на обучителната организация: „МЕНИДЖЪР КОНСУЛТ“ ЕООД
 6. Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 16 (шестнадесет)
Вътрешноинституционална квалификация

Вътрешноинституционална квалификация

 1. Тема на обучението: Проектно – базирано обучение“
 2. Място на провеждане: Второ основно училище „Иван Вазов“
 3. Период на провеждане: от 05.05.2022 г. до 05.05.2022 г.
 4. Начален и краен час: от 13:00 часа до 17:00 часа
 5. Лектор: Галя Рачкова – ЗДУД
 6. Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 16 (шестнадесет)
Вътрешноинституционална квалификация

Вътрешноинституционална квалификация

 1. Тема на обучението: “Емоционална интелигентност“
 2. Място на провеждане: Второ основно училище „Иван Вазов“
 3. Период на провеждане: от 30.03.2021 г. до 30.03.2021 г.
 4. Начален и краен час: от 10:00 часа до 14:00 часа
 5. Лектор: Йоана Михайлова
 6. Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 16 (шестнадесет)