Междуучилищна дейност по проект „Подкрепа за успех“

Междуучилищна дейност по проект „Подкрепа за успех“

Днес наши гости във II ОУ ,,Иван Вазов“ гр.Вълчедръм бяха ученици и учители от I ОУ ,,Васил Левски“ гр.Вълчедръм и СУ ,,Христо Ботев“ с. Долни Цибър за междуучилищна дейност по проект ,,Подкрепа за успех“. На събитието присъства г-жа Райна Веселинова-старши експерт по организация на средното образование в РУО гр.Монтана.
Учениците от начален и прогимназиален етап показаха знания в различни езикови и математически игри.
Може да бъде изображение с текст, който гласи 'европейски социале фонд HAWAO5L30RAME интелигентенрастеж проект BG05M2OP001-2.011-000 „подкрепа за успех" основната цел на проекта насочена към: намаляване и предотвратяванена преждевременнот напускане на училище иподобряване равния достъп до висококачествено основно средно образование до учене през целия живот проектът финансиран от оперативна програма "наука образование интелигентен растеж" 2014-2020 бенефициент: министерство на образованието науката обща стойност на проекта: 150 746 889.09 период на изпълнение на проекта: 28.02.2019 до 2022 г. www.eufunds.bg'
Може да бъде изображение с 10 души, дете, седнали хора и на закрито
Може да бъде изображение с 9 души, дете, седнали хора, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 8 души, дете, седнали хора и изправени хораМоже да бъде изображение с 12 души, седнали хора, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 5 души, седнали хора, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 9 души, седнали хора, маса и на закрито
Може да бъде изображение с 6 души, изправени хора и на закрито
24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

24 май е един от най-светлите български празници. На тази дата честваме Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.
Денят на светите братя Кирил и Методий – създателите на славянската азбука е отбелязван като църковен празник (на 11 май) още преди XII век, но за първи път е честван като национален Ден на просветата през 1851 година. Кирилицата и глаголицата се ползвали едновременно в продължение на няколко века. На глаголица били писани църковните книги, а на кирилица – светските.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
„По стъпките на родолюбието“

„По стъпките на родолюбието“

Екскурзия „По стъпките на родолюбието“

На 14 и 15 май заредени с много положителни очаквания и добро настроение, посетихме градовете Сопот, Карлово, Калофер и Копривщица, където усетихме живия дух на възрожденците. В Калофер разгледахме къщата-музей „ Христо Ботев“, която представя автентичната обстановка, в която е живяло семейството на героя. В изложбената зала са аранжирани лични вещи, документи, публикации и други материали, свързани с живота и творчеството на Христо Ботев, както и на неговото семейство и съратници. Оттам отпътувахме за Карлово, за да разгледаме Национален музей „Васил Левски“. Музеят обхваща родната му къща, експозиционна зала, мемориален параклис „Всех святих болгарских“, Чардаклиевата къща и Онбашиевата къща. В мемориалния параклис се съхранява част от косата на Апостола, която той дава на майка си Гина Кунчева, със заръка да я пази. В град Сопот разгледахме къщата, в която се е родил класикът на българската литература и патрон на нашето училище Иван Вазов. През 1964 г. къщата музей „Иван Вазов“ е обявена за паметник на културата от национално значение. Учениците се потопиха  в атмосферата на възрожденската епоха и в нейния неповторим колорит. Бяха особено впечатлени от Девическото (Радиното) училище и Девическия манастир „Въведение Богородично“. В двора видяха запазената най-стара лоза в цяла Югоизточна Европа (а може би и в цяла Европа), която е на 350 години. В Копривщица се заредихме с патриотизъм и самочувствие. Из сокаците, по калдаръмените улички, между високите дувари сякаш все още се чува чаткането на неподкованите въстаннически коне…

Емоциите от тази екскурзия можем да съберем в едно изречение „Горди сме, че сме българи!“

 

 

 

Квалификация

  1. Тема на обучението: Модул 3 „Компетентностен подход, универсални умения и глобално образование“
  2. Място на провеждане: Второ основно училище „Иван Вазов“
  3. Период на провеждане: от 21.05.2022 г. до 21.05.2022 г.
  4. Начален и краен час: от 10:00 часа до 16:20 часа
  5. Наименование на обучителната организация: „МЕНИДЖЪР КОНСУЛТ“ ЕООД
  6. Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 16 (шестнадесет)