Чрез проектни дейности на тема: „Путешествие по Росий“, учениците от начален етап с госпожа Галя Замфирова  представиха културното наследство и природа на Русия. Всички проявиха творчество и лично отношение.