ВАЖНО!!!

Уважаеми родители,

Във връзка със заповед РД-01-173/18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването и заповед РД09- 748/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. учениците от I до VII клас ще се обучават от разстояние в електронна среда (ОРЕС). В нашето училище се използва платформата Microsoft Teams. Учебните занятия ще се провеждат по утвърденото за втория учебен срок седмично разписание при следния график:

 

      I – IV клас                                                                                              

1 ч. 09:00 – 09:20

2 ч. 09:30 – 09:50

3 ч. 10:00 – 10:20

4 ч. 10:30 – 10:50

5 ч. 11:00 – 11:20

6 ч. 11:30 – 11:50

ЦДО I – IV клас 

1 ч. 13:00 – 13:20

2 ч. 13:30 – 13:50

3 ч. 14:00 – 14:20

4 ч. 14:30 – 14:50

5 ч. 15:00 – 15:20

6 ч. 15:30 – 15:50

V – VII клас

1 ч. 08:30 – 09:00

2 ч. 09:15 – 09:45

3 ч. 10:00 – 10:30

4 ч. 10:45 – 11:15

5 ч. 11:30 – 12:00

6 ч. 12:15 – 12:45

7 ч. 13:00 – 13:30

ЦДО V – VII клас

1 ч. 14:00 – 14:30

2 ч. 14:40 – 15:10

3 ч. 15:20 – 15:50

4 ч. 16:00 – 16:30

5 ч. 16:40 – 17:10

6 ч. 17:20 – 17:50