Заявление за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда

Уважаеми родители и ученици,

 

Информираме ви за основанията за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС), регламентирани в чл. 115а ал.3 и ал.4 от ЗПУО и разписани подробно в раздел ІІІ- Обучение от разстояние в електронна среда от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование.

 

За целта сме подготвили  заявление и декларация:

 

  1. Заявление за преминаване в ОРЕС. ЗАЯВЛЕНИЕ
  2. Декларация от родител за осигуряване на ученика за обучение от разстояние в електронна среда. ДЕКЛАРАЦИЯ