ВАЖНО!

  1. Поради удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г. и допускането на изключения от забраната по отношение на присъствените учебни занятия, се възстановят същите за всички ученици от 5. до 7.  клас от II ОУ „Иван Вазов“, при спазване на следния график, считано от 02.2021г., както следва:

а) от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7. клас;

б) от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5. клас;

в) от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6. клас

  1. Занятията ще се провеждат в съответствие с приетите във II ОУ „Иван Вазов“, Насоки за работа през учебната 2020/2021 година в условията на covid-19, разработени и предложени от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването.

 

  1. Дейностите ще се провеждат при спазване на следните противоепидемични мерки: задължително носене на защитна маска за лице, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и недопускане до часовете на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обоняние, нарушение или загуба на вкуса и други). Ще се ограничат несъществените контакти в класните стаи, коридорите на училището и работните помещения.

 

  1. Останалите часове за учениците от 5. до 7. клас, които по график не са присъствени в училище, продължават да  протичат в ОРЕС с продължителност на учебните часове – 30 мин. за прогимназиален етап, съгласно утвърденото седмично разписание за учебната 2020/2021 г.