Уважаеми родители,

учениците от V, VI  и VII  от 09.11.2020 г./понеделник/ до 20.11.2020 г.вкл. ще се обучават от разстояние в електронна среда в платформата Microsoft teams.

Решението е съгласувано с РУО Монтана и МОН.

Седмичното разписание вижте от линка:

седмично разписание прогимназиален етап