Резултати от общинския кръг на националната олимпиада „Знам и мога“ за учебната 2023 – 2024 година

Протокол с резултати Знам и мога

Резултати от общинския кръг на националната олимпиада по Български език и литература за учебната 2023 – 2024 година

Протокол с резултати БЕЛ

Резултати от общинския кръг на националната олимпиада по Математика за учебната 2023 – 2024 година

Протокол с резултати Математика