Уважаеми учители, родители и ученици,

Обучението в начален и прогимназиален етап в електронна среда от разстояние стартира ефективно в нашето училище благодарение на обединените усилия на всички участници в процеса – учители, родители, ученици.

Затова в периода от 13 април до 16 април ръководството на училището реши да се предостави възможност за разтоварване на учениците, като в същото време се ангажира тяхното внимание и се осигури спазването на мерките за социална изолация чрез провеждане в електронна среда на следните дейности:

  • Здрав дух в здраво тяло;
  • Кулинарно пътешествие;
  • Великденска работилница;
  • Млад градинар.

За целта обучението на учениците за периода от 13.04.2020 г. до 16.04.2020 г., ще премине по график, приложен във файла.

ново седмично разписание

Съгласно заповед № РД 09-479 от 08.04.2020 г. на министъра на образованието и науката дните от 17.04.2020 г. до 20.04.2020 г. вкл. са определени за пролетна ваканция на учениците.