ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ВЪВ ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ ОТ 16 МАРТ 2020 г.

 

 

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с обявеното извънредно положение за територията на цялата страна във Второ основно училище „Иван Вазов“ е създадена организация за обучение от разстояние в електронна среда от понеделник 16.03.2020 г.

Учебният процес  ще се провежда при спазване на приложените седмични разписания за начален и прогимназиален етап.

Учителите и другите педагогически специалисти са предприели мерки за преструктуриране на учебното съдържание с оглед успешното приключване на учебната година. Всеки учител съобразно спецификата на преподавания от него учебен материал ще използва следните възможности за обучение в електронна среда: Khan Academy, Shkolo.bg. Facebook, Messenger, Academico, Уча.се, Електронни учебници на изд. „Просвета“ и „Клет“.

На учениците, които нямат достъп до електронни ресурси, ще бъдат предоставени обучителни материали на хартиен носител.

Всеки класен ръководител и педагогически специалист ще Ви предостави нужната допълнителна информация.

Бъдете здрави и разумни! Заедно ще се справим!

С уважение: Екипът на II ОУ „Иван Вазов“

начален етап

прогимназиален етап