Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с възникналата в страната опасност от разпространение на COVID – 19 се налага да се предприемат действия за недопускане на разпространение на заразата. Това налага стриктно да се спазват наложените от компетентните органи мерки, както и да се спазват някои ограничения. Във връзка с това Ви информираме за следното:

Учителите и другите педагогически специалисти са предприели мерки за преструктуриране на учебното съдържание с оглед успешното приключване на учебната година. Всеки учител съобразно спецификата на преподавания от него учебен материал ще предложи и допълнителни мерки, за да подпомогне учениците в усвояването на уроците:  консултации, видео уроци,  задачи и тестове онлайн.

Във връзка с гореизложеното се налагат някои допълнителни ограничения, за които  се надяваме да получим  Вашата подкрепа. Важно е както да се опазим здрави, така и да приключим успешно учебната година и да се справим добре на НВО. Очакваме учениците да се включат активно във всички форми на обучение, които учителите им предложим. Моля, бъдете отговорни! Очакваме и съдействието и контрола на родителите за това!

Бъдете здрави и разумни!

С уважение: Екипът на II ОУ „Иван Вазов“