УЧИЛИЩЕН КРЪГ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ВИКТОРИНА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО „ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ“ – 06.02.2020 г.