Учители

Ръководство:

Директор – Лилия Венчова Генинска

Заместник – директор, учебна дейност. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – Български език и литература и  История и цивилизации – Галя Георгиева Рачкова

Главен учител прогимназиален  етап – Валентина  Бориславова Андреева

Счетоводител – Венера Иванова Стефанова

Учители:

Ангелина Миланова Ереданска
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден – 3. клас
Валентина Бориславова Андреева
Главен учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – Химия и ООС, География и икономика, Човекът и природата, Музика
Вероника Атанасова Видина
Старши учител, начален етап на основното образование – 3. клас
Галя Благоева Замфирова
 Старши учител, начален етап на основното образование – 2.“А” клас                                        
Емилия Тодорова Пунова
Старши учител, начален етап на основното образование – 1.  клас
Йоана Веселинова Михайлова
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден – 2. клас
Йорданка Борисова Тодорова
Учител, ресурсен
Кирил Петков Богданов
Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – Технологии и предприемачество, Изобразително изкуство
Мариана Райкова Рачкова
Старши учител, начален етап на основното образование – 2.”Б” клас
Наташа Иванова Богданова
Старши учител, начален етап на основното образование 4.  клас
Недко Йорданов Ненов
Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – Физическо възпитание и спорт
Виолета Георгиева Елкина
Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – Руски език, Математика
Таня Иванова Бебина
Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – Математика, КМИТ, Физика и астрономия
Цецка Тодорова Цонина
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден – 1. клас
Кристияна Владимирова Влашка
Учител в група за целодневна организация на учебния ден 4. клас
Касандра Яворова Димитрова
Образователен медиатор
Генка Гинова Любенова
чистач
Надя Сергеева Петрова
чистач
Людмила Георгиева Тотина
чистач
Божидар Горанов Горчов
огняр