След двугодишен курс в Детска  полицейска академия , учениците от II ОУ “Иван Вазов”, успешно завършиха своето обучение. Те получиха своите полицейски значки и грамоти от младши полицейски инспектор Захари Венков и полицейски инспектор Емил Николов на 18.03.2021г.