На 20 ноември 2022 г. се отбелязва Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия.

По повод този ден – учениците от V клас се състезаваха в четири отбора, като показаха чрез различни игри, че са научили пътните знаци.

Учениците от  VII клас работиха на тема: “На пътя е опасно”. След като изгледаха материала,бяха разделени на три отбора, като всеки отбор трябваше да подреди правилата за движение на всички участници в движението.

Няма налично описание.Няма налично описание.Няма налично описание.Няма налично описание.Няма налично описание.