“Най-красивият подарък е прошката” – Майка Тереза.
Учениците от прогимназиален етап представиха обичая Сирни Заговезни. Бяха прочетени най-вълнуващите съчинения, посветени на умението да простиш и да поискаш Прошка.