Пешеходните пътеки
заедно със светофара
трябва да познава всеки –
и колата, който кара
и такъв що ходи пеш!
Интересен е часът по БДП за учениците от 1. клас, щом гост е младши полицейски инспектор Венелин Цветанов от Участък Вълчедръм.