Прием

Свободни места в паралелките

Прием 2022/2023 учебна година

Заповед за утвърждаване на план-приема за учебната 2022/2023 година

заповед

Списък на класираните ученици за първи клас през учебната 2022/2023 година

Образец на заявление

Информация   

ВАЖНО!!!

Прием 2021/2022 учебна година

Заповед утвърждаване прием първи клас

 

 

 

ВАЖНО!!!
ЗА ВАС СЕДМОКЛАСНИЦИ И ВАШИТЕ РОДИТЕЛИ

 

Информираме ви, че със Заповед №-РД-05-283/28.04.2020 г. на началника на РУО – Монтана е утвърден държавен план-прием за учебната 2020/2021 година на ученици в VІІІ клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на област Монтана, дневна и дуална форма – 44 паралелки. ТУК

Същият е публикуван на електронната страница на РУО – Монтана Https://Ruo-Montana.Com/ в ПЛАН ПРИЕМ.
Училищата в област Монтана, осъществяващи държавен план-прием са публикували в страниците си и са предоставили линк ТУК  към презентации за популяризиране на утвърдения ДПП, с цел пълна информираност и кариерно ориентиране на учениците от VІІ клас. Линковете за презентациите ще бъдат публикувани на сайта на Второ ОУ, а презентациите ще се разглеждат в часа на класа с класния ръководител.

 

Прием 2020/2021 учебна година

заповед прием

 

 

 

 

 

дейности и график за прием първи клас

заявление 1 клас