Седмокласниците в час на класа се запознаха с видовете опасни вещества и материали. След като изгледаха презентацията, работиха в екип и решаваха задачи.