На 02 март 2021г., в сградата на училището, беше открит училищния музей в присъствието на госпожа Трайка Трайкова -началник на РУО – Монтана и Мая Гуглина -бивш директор на училището. На събитието присъстваха гости от областта, бивши директори, учители и възпитанци на училището.