О Б Я В А

Второ основно училище „Иван Вазов“, гр. Вълчедръм

с подкрепата и съдействието на

Община Вълчедръм

обявяват провеждането на Четвърти общински поетичен рецитал на тема :

„…и мойте песни все ще се четат.“

  рецитал Вазов