родители
председател
Моника
Пламенова
Божинкова
monicchka1986@abv.bg
0889023976
финансиращ орган
член (титуляр)
Валя
Златкова
Аркова
0894384659
родители
член (титуляр)
Кирил
Николаев
Кирилов
0888572728
родители
член (титуляр)
Мариела
Асенова
Аврамова
mariela8825@abv.bg
0893847438
родители
член (титуляр)
Теменужка
Евгениева
Найденова-Паскова
0897281918