1. Тема на обучението: “Емоционална интелигентност“
  2. Място на провеждане: Второ основно училище „Иван Вазов“
  3. Период на провеждане: от 30.03.2021 г. до 30.03.2021 г.
  4. Начален и краен час: от 10:00 часа до 14:00 часа
  5. Лектор: Йоана Михайлова
  6. Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 16 (шестнадесет)