Учениците в часовете по компютърно моделиране и информационни технологии, обогатяват своите знания в обновения компютърен кабинет.