Победителите от есенния кръг на състезанието “Многознайко” в раздели “Родна реч” и “Млад математик”🥇🥇🥇