Професия метеоролог

 

Метеорологична станция е монтирана в двора на училището. Тя дава информация за температурата и влажността на въздуха, скоростта на вятъра, количеството валежи и атмосферно налягане. Води се метеорологичен дневник, в който ежедневно  се нанасят данните от станцията.  Тя е изградена по проект на ПУДООС и е част от библиотеката и читалнята на открито. Училищният синоптик съобщава всеки ден прогнозата за времето по радиоуредбата. Иновативният проект е поредната стъпка към постигане на практическа насоченост в образователния процес – да се провокира любознателността, изследователският дух и чувството за отговорност към опазване на околната среда.