Контакти

Адрес:

Град Вълчедръм -3650

Ул. „П. Р. Славейков “№ 5

ДИРЕКТОР: Лилия Венчова

телефон: 0878915013

поща: info-1207002@edu.mon.bg

подаване на документи: info-1207002@edu.mon.bg

предложения и мнения: info-1207002@edu.mon.bg