Контакти

Адрес:

Град Вълчедръм -3650

Ул. „П. Р. Славейков “№ 5

ДИРЕКТОР: Лилия Венчова

телефон: 0878915013

поща: ivan_vazov1935@abv.bg

подаване на документи: ivan_vazov1935@abv.bg

предложения и мнения: ivan_vazov1935@abv.bg