1. Тема на обучението: Модул 3 „Компетентностен подход, универсални умения и глобално образование“
  2. Място на провеждане: Второ основно училище „Иван Вазов“
  3. Период на провеждане: от 21.05.2022 г. до 21.05.2022 г.
  4. Начален и краен час: от 10:00 часа до 16:20 часа
  5. Наименование на обучителната организация: „МЕНИДЖЪР КОНСУЛТ“ ЕООД
  6. Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 16 (шестнадесет)