Иновация

           

Протокол-ПС

 

                                                 Пътят – от иновативната идея до иновативното училище

Второ основно училище „Иван Вазов“ приема за своя мисия качеството на образованието. Ние вярваме, че всеки ученик заслужава да получи знания и умения, които да развият потенциала му  и да му помогнат да сбъдне мечтите си. Искаме нашите деца да живеят пълноценно в динамичния съвременен свят. Свят, в който уменията да работиш в екип, да познаваш собствените си силни страни, да уважаваш труда на другите, са ключови .

Оттук тръгна нашата иновативна идея и извървя смело своя път на реализация.

С решение № 523 на МС от 22.07.2021 г. Второ основно училище „Иван Вазов“   гр. Вълчедръм е включено в списъка на иновативните училище.

 

Нашата иновация

Иновацията ни ще формира ключова предприемаческа компетентност у учениците, ранно професионално ориентиране, ще изгради практически умения по кулинария, градинарство, моден дизайн и дърводелство, ще възпита култура на здравословното хранене, екологична култура и естетически усет. Така ще се осигури преход от знания към умения и ще се формира предприемаческа нагласа у учениците, способност на базата на придобитите знания да се демонстрират умения, реален практически контекст в обучението. Нагласа за приложение на наученото в конкурентна среда. Иновацията ще създаде съвкупност от знания, умения, нагласи и отношения, чрез качествено /приложно, чрез преживяване/ учене и придобиване на практически опит по готварство, градинарство, шеф и кройка и дърводелство. Те ще са приложими във всяка една възраст. Ще направят реално ученето през целия живот. Ще  осигурят връзка с пазара на труда. Ще се даде възможност за успешна социална изява и ще се намали рискът от социално изключване на ученици от маргиналните групи.

Нашата мисия

В класните стаи да виждаме по- щастливи ученици, доволни от придобитите умения за трудолюбие, концентрация, търпение, уважение към труда на другия.

Удовлетворени родители, които насърчават и подкрепят своите деца в избора на подходяща професия.

Мотивирани учители, отворени за иновации в образованието.