Утвърдени занимания по интереси  за учебната 2020/2021

  1. Клуб по шах

 

  1. „Детска компютърна академия“

 

  1. „Дигитална математика“

 

  1. Футболен клуб

 

  1. Клуб „Християнче“

 

  1. Фолклор на етносите

 

  1. IT Математика

 

  1. Дигитална литература

 

  1. Английският –лесен и интересен

 

  1. Пътешествия, приключения и езици