21 септември – Ден без загинали на пътя!
Ученически велопоход съвместно с нашите партньори от ПУ – град Вълчедръм.