Уважаеми родители, поради повреда в отоплителната инсталация на ПГ “Димитър Маринов”, град Вълчедръм, се налага да преминем в двусменен режим на обучение от 06.02.2023г./понеделник/ до отстраняване на повредата.

Учебните часове ще започват в 07:30 часа. Дейностите в ГЦОУД ще миа, както до сега.

Автобусите ще пътуват по същите схеми.

Разписание за провеждане на учебните занятия