В час по БДП, малките ученици от I клас с г-жа Мариана Иванова, научиха  пътните знаци, и как да се пазят на пътя.