II ОУ ИВАН ВАЗОВ
ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ 

В изпълнение на РМС №704, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование, ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“, ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ публикува: