На 11.03.2021г., се проведе вътрешноинституционално обучение на педагогическите специалисти на тема: “Емоции и емоционална интелигентност”- лектор Йоана Михайлова. На обучението бяха представени иновативни методи за справянето с различните видове емоции в училищната среда.