1. Тема на обучението: Проектно – базирано обучение“
  2. Място на провеждане: Второ основно училище „Иван Вазов“
  3. Период на провеждане: от 05.05.2022 г. до 05.05.2022 г.
  4. Начален и краен час: от 13:00 часа до 17:00 часа
  5. Лектор: Галя Рачкова – ЗДУД
  6. Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 16 (шестнадесет)