Бюджет

Бюджет 2021 година

Бюджет 2021 година

Изпълнение на делегирания бюджет към 31.12.2020 г

Отчетен доклад – делегиран бюджет

Обяснителна записка – делегиран бюджет

 

Изпълнение на проект „Подкрепа за успех“ към 31.12.2020 г.

Отчетен доклад – Подкрепа за успех

Обяснителна записка – Подкрепа за успех

 

Изпълнение на проект „Образование за утрешния ден“ към 31.12.2020 г.

Отчетен доклад – ОУД

Обяснителна записка – ОУД

 

Изпълнение на делегирания бюджет към 30.09.2020 г

Обяснителна записка_делегиран бюджет

Отчетен доклад_делегиран бюджет

Изпълнение на проект „Образование за утрешния ден“ към 30.09.2020 г.

Обяснителна записка_ОУД

Отчетен доклад_ОУД

 

Изпълнение на проект „Подкрепа за успех“ към 30.09.2020 г.

Обяснителна записка

Отчетен доклад

 

Изпълнение на проект „Образование за утрешния ден“ към 30.06.2020 г.

обяснителна записка_образование за утрешния ден

отчетен доклад_образование за утрешния ден

Изпълнение на проект „Подкрепа за успех“ към 30.06.2020 г.

обяснителна записка_подкрепа за успех_

отчетен доклад_подкрепа за успех

 

Изпълнение на делегирания бюджет към 30.06.2020 г.

обяснителна записка_делегиран бюджет

отчетен доклад_делегиран бюджет

Изпълнение на делегирания бюджет към 31.03.2020 г.

Обяснителна записка

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

Изпълнение на проект „Подкрепа за успех“ към 31.03.2020 г.

Обяснителна записка проект

Отчетен доклад проект

 

Бюджет 2020 г.

Бюджет 2018

Отчет за изпълнение бюджет 2018

Изпълнение на делегирания бюджет към 31.12.2019