Бюджет

Изпълнение на делегирания бюджет към 31.03.2023г.

Отчетни доклади

Обяснителни записки

Изпълнение на делегирания бюджет към 31.12.2022г.

Отчетен доклад

Обяснителна записка

Изпълнение на делегирания бюджет към 30.09.2022 г.

Отчетен доклад

Обяснителна записка

Бюджет 2022

Бюджет 2022

Изпълнение на делегирания бюджет към 30.06.2022 г.

Отчетен доклад

Обяснителна записка

Изпълнение на делегирания бюджет към 31.03.2022 г.

отчетен доклад делегиран бюджет

обяснителна записка делегиран бюджет

Изпълнение на проект „Подкрепа за успех“ към 31.03.2022 г.

отчетен доклад подкрепа за успех

обяснителна записка подкрепа за успех

Изпълнение на проект „Образование за утрешния ден“ към 31.03.2022 г.

отчетен доклад образование за утрешния ден

обяснителна записка образование за утрешния ден

Изпълнение на проект „Равен достъп до училищно образование в условията криза“ към 31.03.2022 г.

отчетен доклад равен достъп до училищно образование в условията на криза

обяснителна записка равен достъп до училищно образование в условията на криза

Изпълнение на проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ към 31.03.2022 г.

отчетен доклад подкрепа за приобщаващо образование

обяснителна записка подкрепа приобщаващо образование

 

Изпълнение на делегирания бюджет към 31.12.2021 г.

отчетен доклад_делегиран бюджет

обяснителна записка_делегиран бюджет

Изпълнение на делегирания бюджет към 30.09.2021г.

Изпълнение на делегирания бюджет към 30.06.2021г.

 

Отчетен доклад – делегиран-бюджет

Обяснителна записка – делегиран бюджет

Изпълнение на делегирания бюджет към 31.03.2021 г

отчетен доклад_ делегиран бюджет

обяснителна записка_ делегиран бюджет

Изпълнение на проект „Образование за утрешния ден“ към 31.03.2021 г.

отчетен доклад_ ОУД

обяснителна записка_ ОУД

Изпълнение на проект „Подкрепа за успех“ към 31.03.2021 г.

отчетен доклад_ подкрепа за успех

обяснителна записка_ подкрепа за успех

 

 

Бюджет 2021 година

Изпълнение на делегирания бюджет към 31.12.2020 г

Отчетен доклад – делегиран бюджет

Обяснителна записка – делегиран бюджет

 

Изпълнение на проект „Подкрепа за успех“ към 31.12.2020 г.

Отчетен доклад – Подкрепа за успех

Обяснителна записка – Подкрепа за успех

 

Изпълнение на проект „Образование за утрешния ден“ към 31.12.2020 г.

Отчетен доклад – ОУД

Обяснителна записка – ОУД

 

Изпълнение на делегирания бюджет към 30.09.2020 г

Обяснителна записка_делегиран бюджет

Отчетен доклад_делегиран бюджет

Изпълнение на проект „Образование за утрешния ден“ към 30.09.2020 г.

Обяснителна записка_ОУД

Отчетен доклад_ОУД

 

Изпълнение на проект „Подкрепа за успех“ към 30.09.2020 г.

Обяснителна записка

Отчетен доклад

 

Изпълнение на проект „Образование за утрешния ден“ към 30.06.2020 г.

обяснителна записка_образование за утрешния ден

отчетен доклад_образование за утрешния ден

Изпълнение на проект „Подкрепа за успех“ към 30.06.2020 г.

обяснителна записка_подкрепа за успех_

отчетен доклад_подкрепа за успех

 

Изпълнение на делегирания бюджет към 30.06.2020 г.

обяснителна записка_делегиран бюджет

отчетен доклад_делегиран бюджет

Изпълнение на делегирания бюджет към 31.03.2020 г.

Обяснителна записка

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

Изпълнение на проект „Подкрепа за успех“ към 31.03.2020 г.

Обяснителна записка проект

Отчетен доклад проект

 

Бюджет 2020 г.

Бюджет 2018

Отчет за изпълнение бюджет 2018

Изпълнение на делегирания бюджет към 31.12.2019