2.ОУ Иван Вазов - гр. Вълчедръм

Национална викторина „Да запазим децата на пътя“

Национална викторина „Да запазим децата на пътя“

На 15.04.2021г., в ПГ "Димитър Маринов", град Вълчедръм се проведе Национална викторина "Да запазим децата на пътя". На общинския етап, учениците на 2. ОУ "Иван Вазов"  с ръководител Кирил Богданов,...

повече информация
Метеорологична станция

Метеорологична станция

Професия метеоролог   Метеорологична станция е монтирана в двора на училището. Тя дава информация за температурата и влажността на въздуха, скоростта на вятъра, количеството валежи и атмосферно...

повече информация
Откриване на училищен музей

Откриване на училищен музей

На 02 март 2021г., в сградата на училището, беше открит училищния музей в присъствието на госпожа Трайка Трайкова -началник на РУО - Монтана и Мая Гуглина -бивш директор на училището. На събитието...

повече информация
Успешно завършване на Детска полицейска академия

Успешно завършване на Детска полицейска академия

След двугодишен курс в Детска  полицейска академия , учениците от II ОУ "Иван Вазов", успешно завършиха своето обучение. Те получиха своите полицейски значки и грамоти от младши полицейски инспектор...

повече информация
Награждаване на ученици в Пети общински поетичен онлайн рецитал

Награждаване на ученици в Пети общински поетичен онлайн рецитал

На 12.03.2021г., във фоайето на училището, учениците получиха своите награди от заместник-кмета на Община Вълчедръм -госпожа Миглена Станимирова, за участието си в Пети общински поетичен онлайн...

повече информация

Вътрешноинституционално обучение на педагогическите специалисти

На 11.03.2021г., се проведе вътрешноинституционално обучение на педагогическите специалисти на тема: "Емоции и емоционална интелигентност"- лектор Йоана Михайлова. На обучението бяха представени...

повече информация

  ВАЖНО!!! Уважаеми родители, Във връзка със заповед РД-01-173/18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването и заповед РД09- 748/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката от...

повече информация

ПЕТИ ОБЩИНСКИ ПОЕТИЧЕН ОНЛАЙН РЕЦИТАЛ, ОРГАНИЗИРАН ОТ  II ОУ „ИВАН ВАЗОВ“, ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ, С ПОДКРЕПАТА И СЪДЕЙСТВИЕТО НА  ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ „ Език свещен на моите деди“ Комисия в състав: Миглена...

повече информация

Заявление за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда Уважаеми родители и ученици,   Информираме ви за основанията за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда...

повече информация